Introduktion

Meisolle Dukkemageri vill behandla personuppgifter på ett korrekt och förtroendeingivande sätt i samband med att du besöker min hemsida meisolle.com och tar mina kurser.

Denna integritetspolicy  innehåller information om vilka uppgifter som samlas in i samband med att du använder min hemsida samt allmän information om hur dina personuppgifter behandlas. 

Syftet med denna Integritetspolicy är att informera dig om dina rättigheter, samt vilke riktlinjer och procedurer för behandling av de personuppgifter som samlas in om dig genom ditt bruk av min hemsida.

Integritetspolicyn lyder under svensk lag och kommer att uppdateras över tid, bland annat i händelse av ändringar i rådande personuppgiftslagar eller om tjänsterna som är tillgängliga på hemsidorna utvidgas eller ändras. Du informeras om evt ändringar i Integritetspolicyn då sådana ändringar kräver ditt samtycke.

Samtycke

För att kunna använda tjänsterna som finns tillgängliga på min hemsida krävs det att du ger mig tillgång till visa personuppgifter. Om du inte vill ge mig tillgång till dessa uppgifter kommer du inte att kunde få tillgång till den önskade tjänsten.

Genom att använda tjänsterna på min hemsida bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till innehållet i denna Integritetspolicy och till vår behandling av dina personuppgifter.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta mig. Var dock uppmärksam på att detta kan leda till att du inte längre kan få tillgång till tex kurs eller butik.

Om barn under 16 års ålder försett oss med personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna så fort vi blivit informerade om detta. Målsmän uppmanas kontakta oss i förekommande fall.

Personuppgiftsansvarig

Meisolle Dukkemageri är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter kopplade till min verksamhet i enlighet med personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvariga parten bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter samt vilka hjälpmedel som ska användas. Det är den personuppgiftsansvarige som har det övergripande ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter innebär information som kan knytas till en fysisk person, t ex namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling syftar till all användning av personuppgifter, t ex insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Genom att använda min hemsida och kurser kommer jag att kunna behandla dina personuppgifter, som inkluderar, men inte är begränsade till:

 • Adress
 • Betalningshistorik, inklusive datum och tid, draget belopp, betal- och kreditkortsinformation och andra relaterade transaktionsuppgifter.
 • Användarnamn
 • E-postadress
 • Information om din användning av min hemsida, t ex din sökhistorik, vilka sidor som besöks
 • Enhetstyper
 • Information om kontaktperson
 • IP-adresser
 • Kommentarer och aktivitetsloggar från våra kursportaler (efter inloggning)
 • Mailtracking
 • Namn
 • Webbläsarinställningar
 • Operativsystem
 • Lösenord (krypterat)
 • Telefonnummer
 • Trafikdata

Så samlas informationen in:

Jeg behandlar personuppgifter som du anger via formulär på min hemsida, t ex:

 • Kontaktformulär eller anmälan till mit nyhetsbrev
 • Anmälan till en gratiskurs
 • Nerladdning av t exr, guider, mallar och dylikt
 • Köp av kurser, tjänster eller produkter på min hemsida
 • Kommentarsfält

För vilka ändamål samlas informationen in?

Dina personuppgifter hanteras på ett sådant sätt att du kan känna dig trygg med att information rörande dig behandlas  säkert och konfidentiellt.

Jag behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna använda våra tjänster och hemsidor

Jag kommer att behandla personuppgifter som jag mottar direkt från dig eller per automatisk (t ex automatisk registrering via min servrar) för de ändamål som beskrivs nedan samt för att kunna erbjuda, övervaka och analysera användningen av tjänster och hemsidorna samt för att kunna genomföra underhålls- och förbättringsåtgärder.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att underlätta och möjliggöra din användning av tjänsterna och hemsidan.

När du uppger personuppgifter för att få tillgång till min hemsida, online butik eller kurser, kommer jaag att behandla dina personuppgifter för att:

 • Få tillgång till mina produkter och tjänster
 • Skicka ut relevant information
 • Hantera kundtjänstärenden
 • Erbjuda dig kostnadsfria tips, e-böcker, guider osv.
 • Ge dig information om de för dig mest relevanta produkterna och tjänsterna

Jag kommer inte att använda personuppgifterna på andra sätt än de som står beskrivna ovan, såvida du inte gett ditt uttryckliga samtycke för andra typer av användning.

Så lagras informationen:

Information hämtas in via formulär på min hemsida. Informationen sparas i ett CRM-system vilka är systemen vi använder för att spara kunddata och att automatisera marknadskommunikationen.

Informationen sparas fram till att du begär att den raderas, alternativt fram till att den varit inaktiv i 2 år, såvida lagen inte kräver att informationen lagras längre än så.

Du kan begära att informationen raderas genom att kontakta mig.

Överföring av information till tredje part?

Personuppgifterna delas inte med utomstående tredje part, såvida du inte önskar utnyttja betaltjänster från våra underleverantörer såsom Arvato, PayPal eller Stripe. Dessa underleverantörer kan behandla personuppgifter å våra vägnar.

I händelse av att jag lämnar ut personuppgifter till organisationer som utför tjänster å våra vägnar kommer jag att kräva att leverantörerna endast använder dessa personuppgifter i sitt tjänsteutövande gentemot mig samt inhämta tillräckliga garantier från leverantörerna för att jag ska kunna känna mig trygg med att leverantörerna hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lämpligt sätt.

Samtliga tredjepartsleverantörer som jag delar personuppgifter med är bundna att följa våra riktlinjer för behandling av personuppgifter eller motsvarande standarder, samt efterleva de krav som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen.

Där det krävs enligt tillämplig lagstiftning, eller vid misstanke om att brott har begåtts kopplat till bruket av våra tjänster, kommer personuppgifter vi lagrat om dig att överföras till relevanta myndigheter.

Tredjepartslänkar

Då och då, och efter eget gottfinnande, kan jag inkludera eller erbjuda tredjepartsprodukter eller tjänster på min hemsida. Jag kan även ha länkar på min hemsida till andra hemsidor som inte kontrolleras av mig. Dessa kopplingar erbjuds endast i orienteringssyfte. Dessa utomstående hemsidor har sina egna separata riktlinjer för hantering av personuppgifter. Jag uppmanar dig att läsa integritetspolicierna på samtliga hemsidor du besöker. Vi tar inget ansvar för någon av dessa hemsidors innehåll och aktiviteter.

Säkerhet

Jag tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Därför gör jag mitt bästa för att upprätthålla och vidta rimliga åtgärder för mina kontons och informationslagringsplatsers fysiska och tekniska säkerhet, för att förhindra förlust, missbruk, otillåten tillgång, läckage eller modifikation av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas på säkra nätverk och är endast tillgängliga för ett begränsat antal personer som har särskild åtkomst till sagda system, samt har underställt sig krav att hantera personuppgifter konfidentiellt. Vi använder oss av datasystem med begränsad åtkomst, placerade i anläggningar med fysiska säkerhetsåtgärder på plats.

Jag utvärderar löpande vår datainsamlings-, lagrings- och behandlingspraxis, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot otillåten åtkomst till våra datasystem.

Alla betalningar hanteras via en gateway-leverantör och därför varken lagras de eller behandlas av våra servrar. Utöver det krypteras all information om betal- och kreditkort via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

I händelse av avvikelser rörande dina personuppgifter kommer vi att meddela dig via e-post inom 4 arbetsdagar.

Överföring av personuppgifter till utlandet

Dina personuppgifter kan överföras inom den europeiska ekonomiska gemenskapen EEG samt till andra länder som Europakommissionen anser har tillräckligt långtgående dataskyddslagstiftningar på plats i enlighet med artikel 45 i förordningen (EU) 2016/679. Ditt samtycke till denna integritetspolicy anses även utgöra samtycke för sådan överföring.

Dina rättigheter

Du som användare av min hemsida har, med de begränsningar som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen, rätt till att få tillgång till dina insamlade personuppgifter samt att veta hur de behandlas. Du kan även kräva rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifterna vi sparar om dig.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket kommer att resultera i att alla data om dig kommer att raderas, med undantag för de uppgifter som jag måste behålla t ex i enlighet med skattelagstiftning då du är en betalande kund.

Kontaktinformation

Om du vill begära utdrag, rättelse eller radering av personuppgifter, eller om du har frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy, min behandling av personuppgifter eller vill framföra klagomål kring vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta mig på:

E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du har även rätt att framföra klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. www.datainspektionen.se